Program stručnog osposobljavanja za sticanje zvanja Sportski operativni trener stonog tenisa

  • By admin
  • 13/07/2022
  • Comments Off on Program stručnog osposobljavanja za sticanje zvanja Sportski operativni trener stonog tenisa

Stonoteniski savez Bosne i Hercegovine u saradnji sa Fakultetom prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru organizuje Program stručnog osposobljavanja za sticanje zvanja Sportski operativni trener stonog tenisa (260 časova).

Nakon završenog Programa polazniku, Sveučilište u Mostaru  izdaje Certifikat/Uvjerenje o završenom programu stručnog osposobljavanja za Sportskog operativnog trenera stonog tenisa, s pripadajućih 20 ECTS bodova.

Broj polaznika je ograničen.

Trajanje programa do 3 mjeseca i sastoji se od 10 kolegija (predmeta). Jedan dio nastave izvodiće se online (na daljinu), dok će jedan dio teorijske nastave biti realizovan na Fakultetu u Mostaru (dane vikenda), predavači profesori sa Kineziološkog fakulteta u Mostaru, i u stonoteniskoj dvorani (praktični dio – dvorana po dogovoru) za organizaciju specijalnog dijela zadužen prof. dr Vladimir Ivanek (selektor muške seniorske reprezentacije BiH).

NAPOMENA!!!  Treneri koji nemaju položen osnovni nivo za trenera stonog tenisa (260 časova) neće moći pristupiti narednom Licenciranju od strane Stonoteniskog saveza Bosne i Hercegovine (Pravilnik o stručnom usavršavanju i licenciranju, Član 13.)

Cijena trenerskog školovanja je 600 KM.

Prijave se vrše na ovom linku Fakulteta prirodoslovno matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru.

Prilog plan stručnog osposobljavanja

  KOLEGIJ TEORIJA PRAKSA UKUPNO ECTS
1.         OSNOVE KINEZIOLOGIJE 10 0 10 1
2.         OSNOVE KINEZIOLOŠKE ANTROPOLOGIJE

Osnove funkcionalne anatomije

Osnove fiziologije sporta

Osnove psihologije sporta

Osnove sportske medicine

36

 

8

10

10

8

4

 

2

0

0

2

40

 

10

10

10

10

4

 

1

1

1

1

3.         OSNOVE KINEZIOLOŠKE METODIKE 10 0 10 1
4.         OSNOVE KINEZIOLOŠKE STATISTIKE I INFORMATIKE 10 10 20 2
5.         OSNOVE TEORIJE TRENINGA 15 0 15 1
6.         OSNOVE ORGANIZACIJE SPORTA I ZAKONSKE UREĐENOSTI SPORTA U BOSNI I HERCEGOVINI 5 0 5 1
UKUPNO 86 14 100 10

Specijalni dio

  KOLEGIJ TEORIJA PRAKSA UKUPNO ECTS
1.         KINEZIOLOŠKA ANALIZA SPORTSKE GRANE (teorija, tehnika, taktika i pravila) 30 10 40 2
2.         METODIKA PODUČAVANJA SPORTSKE GRANE 30 20

 

50

 

3
3.         SPORTKO PEDAGOŠKA I TRENAŽNA PRAKSA 0 50 50 3
4.         KINEZIOMETRIJA U STOLNOM TENISU 10 10 20 2
UKUPNO 70 90 160 10

 

SVE UKUPNO 156 104 260 20

 

Kontakt osoba je prof. dr Vladimir Ivanek, selektor muške seniorske reprezentacije BiH (v.ivanek@hotmail.com).

Categories: VIJESTI