Rezultati

Prva liga Republike Srpske, sezona 2020 / 2021

Treći turnus, Foča, 21.02.2021. (.pdf)

Drugi turnus, Bijeljina, 25.10.2020. (.pdf)

Prvi turnus, Banja Luka, 11.10.2020. (.pdf)

Druga Liga Republike Srpske, sezona 2020 /2021

Treći turnus, Bijeljina, 20.02.2021. (.pdf)

Drugi turnus, Prijedor, 05.12.2020. (.pdf)

Prvi turnus, Banja Luka, 01.11.2020. (.pdf)

Prvenstva Republike Srpske, sezona 2020 / 2021

Ekipno prvenstvo RS, juniori / juniorke (.pdf)

KUP RS, seniori / seniorke (.pdf)

Ekipno prvenstvo RS, najmlađi kadeti / najmlađe kadetkinje (.pdf)

Ekipno prvenstvo RS, kadeti / kadetkinje (.pdf)

Ekipno prvenstvo RS, mlađi kadeti / mlađe kadetkinje (.pdf)

Prvenstva Republike Srpske, sezona 2019 / 2020

KUP RS, seniori / seniorke (.pdf)

Pojedinačno prvenstvo Republike Srpske, najmlađi kadeti / najmlađe kadetkinje (.pdf)

Pojedinačno prvenstvo Republike Srpske, mlađi kadeti / mlađe kadetkinje (.pdf)

Ekipno prvenstvo RS, mlađi kadeti / mlađe kadetkinje (.pdf)

Ekipno prvenstvo RS, najmlađi kadeti / najmlađe kadetkinje (.pdf)

Liga Republike Srpske, sezona 2019 / 2020

Četvrti turnus, Banja Luka, 05.07.2020. (.pdf)

Treći turnus, Bijeljina, 23.02.2020. (.pdf)

Drugi turnus, Kotor Varoš, 17.11.2019. (.pdf)

Prvi turnus, Banja Luka, 13.10.2019. (.pdf)

Prvenstva Republike Srpske, sezona 2018 / 2019

Pojedinačno prvenstvo Republike Srpske, juniori / juniorke (.pdf)

KUP Republike Srpske, seniori / seniorke (.pdf)

Pojedinačno prvenstvo RS, seniori / seniorke (.pdf)

Pojedinačno prvenstvo RS, kadeti / kadetkinje (.pdf)

Pojedinačno prvenstvo RS, najmlađi kadeti / najmlađe kadetkinje (.pdf)

Pojedinačno prvenstvo RS, mlađi kadeti / mlađe kadetkinje (.pdf)

Ekipno prvenstvo RS, juniori / juniorke (.pdf)

Ekipno prvenstvo RS, kadeti / kadetkinje (.pdf)

Ekipno prvenstvo RS, najmlađi kadeti / najmlađe kadetkinje (.pdf)

Ekipno prvenstvo RS, mlađi kadeti / mlađe kadetkinje (.pdf)

Liga Republike Srpske, sezona 2018 / 2019

Četvrti turnus, Foča, Prijedor, 07.04.2019. (.pdf)

Treći turnus, Modriča, 17.03.2019. (.pdf)

Drugi turnus, Brčko, 19.11.2018. (.pdf)

Prvi turnus, Kotor Varoš, 14.10.2018. (.pdf)

Prvenstva Republike Srpske, sezona 2017 / 2018

KUP Republike Srpske, seniori / seniorke (.pdf)

Pojedinačno prvenstvo RS, juniori / juniorke (.pdf)

Pojedinačno prvenstvo RS, seniori / seniorke (.pdf)

Pojedinačno prvenstvo RS, mlađi kadeti / mlađe kadetkinje (.pdf)

Pojedinačno prvenstvo RS, kadeti / kadetkinje (.pdf)

Pojedinačno prvenstvo RS, najmlađi kadeti / najmlađe kadetkinje (.pdf)

Ekipno prvenstvo RS, juniori / juniorke (.pdf)

Ekipno prvenstvo RS, mlađi kadeti / mlađe kadetkinje (.pdf)

Liga Republike Srpske, sezona 2017 / 2018

Četvrti turnus, Foča, 20.05.2018 (.pdf)

Treći turnus, Modriča, 18.03.2018. (.pdf)

Drugi turnus, Bijeljina, 05.11.2017. (.pdf)

Prvi turnus, Prijedor, 15.10.2017. (.pdf)

Prvenstva Republike Srpske, sezona 2016 / 2017

KUP RS, seniori / seniorke (.pdf)

Pojedinačno prvenstvo RS, seniori / seniorke (.pdf)

Pojedinačno prvenstvo RS, juniori / juniorke (.pdf)

Pojedinačno prvenstvo RS, mlađi kadeti / mlađe kadetkinje (.pdf)

Pojedinačno prvenstvo RS, najmlađi kadeti / najmlađe kadetkinje (.pdf)

Pojedinačno prvenstvo RS, kadeti / kadetkinje (.pdf)

Ekipno prvenstvo RS, juniori/juniorke (.pdf)

Ekipno prvenstvo RS, mlađi kadeti / mlađe kadetkinje (.pdf)

Ekipno prvenstvo RS, kadeti / kadetkinje (.pdf)

Ekipno prvenstvo RS, najmlađi kadeti / najmlađe kadetkinje (.pdf)

Liga Republike Srpske za muškarce, sezona 2016/2017

Četvrti turnus, Foča, 09.04.2017. (.pdf)

Treći turnus, Banja Luka, 12.03.2017. (.pdf)

Drugi turnus, Bijeljina, 06.11.2016. (.pdf)

Prvi turnus, Prijedor, 15.10.2016. (.pdf)

Prvenstva Republike Srpske, sezona 2015 / 2016

KUP RS, seniori / seniorke (.pdf)

Pojedinačno prvenstvo RS, ml.kadeti / ml. kadetkinje (.pdf)

Pojedinačno prvenstvo RS, kadeti / kadetkinje (.pdf)

Pojedinačno prvenstvo RS, juniori / juniorke (.pdf)

Pojedinačno prvenstvo RS, najmlađi kadeti / najmlađe kadetkinje (.pdf)

Pojedinačno prvenstvo RS, seniori / seniorke (.pdf)

Ekipno prvenstvo RS, juniori / juniorke (.pdf)

Ekipno Prvenstvo RS, najmlađi kadeti / najmlađe kadetkinje (.pdf)

Ekipno Prvenstvo RS, kadeti / kadetkinje (.pdf)

Ekipno Prvenstvo RS, mlađi kadeti / mlađe kadetkinje (.pdf)

Liga Republike Srpske za muškarce, sezona 2015/2016

Četvrti turnus, Modriča 17.04.2016 (.pdf)

Treći turnus, Banja Luka 21.02.2016. (.pdf)

Drugi turnus, Banja Luka 13.12.2015. (.pdf)

Prvi turnus, Prijedor 17.10.2015. (.pdf)

Liga Republike Srpske za muškarce, sezona 2014/2015

Četvrti turnus, Bijeljina 05.04.2015. (.pdf)

Treći turnus, Prijedor 22.02.2015. (.pdf)

Drugi turnus, Bijeljina 06.12.2014. (.pdf)

Prvi turnus, Prijedor 26.10.2014. (.pdf)

Prvenstva Republike Srpske, sezona 2014 / 2015

Pojedinačno Prvenstvo RS, najmlađi kadeti / najmlađe kadetkinje (.pdf)

Pojedinačno Prvenstvo RS, kadeti / kadetkinje (.pdf)

Pojedinačno Prvenstvo RS, ml.kadeti / ml.kadetkinje (.pdf)

Pojedinačno Prvenstvo RS, juniori / juniorke (.pdf)

Pojedinačno Prvenstvo RS, seniori / seniorke (.pdf)

KUP RS, Ekipno Prvenstvo RS, seniori / seniorke (.pdf)

Ekipno Prvenstvo RS, juniori/juniorke (.pdf)

Ekipno Prvenstvo RS, kadeti / kadetkinje (.pdf)

Ekipno Prvenstvo RS, mlađi kadeti / mlađe kadetkinje (.pdf)

Ekipno Prvenstvo RS, najmlađi kadeti / najmlađe kadetkinje (.pdf)

 

Prvenstva RS, sezona 2013 / 2014

Pojedinačno Prvenstvo RS, juniori / juniorke (.pdf)

Pojedinačno Prvenstvo RS, seniori / seniorke (.pdf)

Pojedinačno Prvenstvo RS, ml.kadeti / ml.kadetkinje (.pdf)

Pojedinačno Prvenstvo RS, kadeti / kadetkinje (.pdf)

Pojedinačno Prvenstvo RS, najmlađi kadeti / najmlađe kadetkinje (.pdf)

Ekipno Prvenstvo RS, juniori / juniorke (.pdf)

Ekipno Prvenstvo RS, kadeti /kadetkinje (.pdf)

Ekipno Prvenstvo RS, ml.kadeti / ml.kadetkinje (.pdf)